Maj to miesiąc, w którym kończymy realizację programu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych”­w ramach działania:”Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Fundusze pozwoliły na zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego, nowoczesnych pomocy dydaktycznych i rozbudowę placu zabaw. Dzięki poniesionym nakładom­ ponad 87 tysięcy złotych­ nauka przedszkolna będzie jeszcze bardziej interesująca i skuteczna.

Skip to content