Informacja dla Rodziców

18 marca 2019

25 marca 2019 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu odbywa się w naszej szkole XVIII Gminny Konkurs Ortograficzny.

Dla uczniów, których rodzice nie są w stanie zapewnić w tym dniu opieki szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze w godz. 8.00-12.30 po pisemnym zgłoszeniu przez rodziców, prawnych opiekunów do dnia 21 marca 2019 r do godziny 10.

Skip to content