Narodowe Czytanie 2021 odbyło się 4 września. 

Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji – napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda.

Czytaj dalej »

Zapraszamy wszystkich uczniów, przedszkolaków i rodziców na uroczystą Mszę Święta z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego, która odbędzie się 1 września 2021 roku o godz. 8.30 w kościele św. Gerarda w Lubaszowej.

Później udamy się do Szkoły Podstawowej w Lubaszowej, gdzie około godz. 9.30 odbędzie się inauguracja roku szkolnego oraz spotkanie z wychowawcami.

Zapraszamy!

Od 7 czerwca rodzice mogą zapisywać na szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 12–15 lat. Na Internetowym Koncie Pacjenta dziecka znajdziesz jego e-skierowanie.

List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkoł nauczycieli rodziców w sprawie szczepień nastolatków

Deklaracja na szczepienia

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19

List w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 – Fundacja Rodzice Szkole

 

27 sierpnia 2021

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdując się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Więcej informacji pod linkiem: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 2021/2022

Skip to content