Pamięć o żołnierskich mogiłach

31 października 2021

Jak każdego roku uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami wykonali wieńce nagrobne, które już zdobią cmentarz wojenny nr 151 w Lubaszowej.
Wcześniej Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza naszej OSP posprzątała teren cmentarza, odświeżyła pomniki oraz pomalowała ogrodzenie i krzyże nagrobne. W pobliżu rozpoczęto również prace geologiczne mające na celu ustabilizowanie osuwiska, na którym znajduje się nekropolia.

2 listopada o godzinie 15.30 na cmentarzu odbędzie się nabożeństwo w intencji poległych żołnierzy. Czytaj dalej »

Laptopy do zdalnego nauczania

28 października 2021

Uczniom zostały rozdane oświadczenia dotyczące laptopów dla dzieci, wnuków, prawnuków byłych pracowników PGR. Ostateczny termin oddania do dyrektora szkoły to 4 listopada do godziny 10.00.

Wzór oświadczenia rodzica opiekuna prawnego

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

25 października 2021

1 października uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia. Najpierw były przygotowania, podczas których uczniowie przypominali sobie i utrwalali tabliczkę mnożenia. Potem nastąpiło sprawdzenie „tabliczkowej wiedzy” podczas egzaminów. Dzieci z klasy 2 stały się egzaminatorami i pod czujnym okiem nauczycieli sprawdzały znajomość tabliczki mnożenia starszych kolegów. Czytaj dalej »

Pasowanie na ucznia 2021

22 października 2021

Jestem mały lecz to nic

Wiele umiem zrobić dziś

I z uśmiechem przyznam, że

Mało kto tak dużo wie”

14 października swoje umiejętności szkolne zaprezentowali pierwszoklasiści. Po prezentacji wszystkich lekcji, wierszy i piosenek oraz złożeniu ślubowania, pani Dyrektor dokonała aktu pasowania na ucznia. Czytaj dalej »

2 XI 2021 – Dzień Zaduszny

12 XI 2021 – piątek po święcie Niepodległości

7 I 2022 – piątek po święcie Trzech Króli

2 V 2022 – poniedziałek przed świętem 3 maja

24, 25, 26 V 2022 – egzamin ósmoklasisty

17 VI 2022 – piętek po Bożym Ciele

Rodzice, którzy nie mogą w tych dniach zapewnić opieki dzieciom, proszeni są o zgłoszenie potrzeby zapewnienia opieki w szkole na dwa dni przed dniem wolnym do wychowawcy klasy.

Skip to content