Nauczyciele

Barbara Dusza – Dyrektor Szkoły,  wiedza o społeczeństwie, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Lidia Borczyk – technika
Bogumiła Chrzanowska – muzyka, zespół wokalny
Anna Cichy – edukacja przedszkolna, zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna
Anna Cudek – edukacja przedszkolna, informatyka, terapia pedagogiczna
Jan Dusza – język polski, kółko szachowe
Dorota Gierałt – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca klasy I
Magdalena Hajduk – matematyka, fizyka
Ilona Kozik – religia
Paulina Kuczyńska – edukacja przedszkolna, zajęcia rewalidacyjne
Joanna Lenard – Łazarek – język niemiecki
Katarzyna Majcher – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, wychowawca klasy IV
Anna Mikos – wychowanie do życia w rodzinie
Małgorzata Musiał – przyroda, plastyka, geografia, biblioteka, wychowawca klasy VIII
Małgorzata Osika – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III
o. Michał Reinke – religia
Sebastian Ryndak – język angielski, wychowawca klasy VII
Sławomir Starzyk – wychowanie fizyczne
Danuta Świątek – biologia, chemia
Anna Totoś – edukacja wczesnoszkolna, matematyka, wychowawca kl. II i V

Skip to content