Szkoła dzisiaj

Szkoła Podstawowa w Lubaszowej jest bardzo dobrze wyposażona i posiada niepowtarzalną atmosferę. Tworzą ją uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. W roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało do niej 51 uczniów i 11 przedszkolaków. Kadrę pedagogiczną tworzy trzynaścioro wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, w tym sześcioro na pełny etatu. Wszyscy tworzą zgrane, pełne inwencji twórczej grono. Dobre warunki lokalowe pozwalają organizować wiele szkolnych konkursów: ortograficzny, recytatorski, muzyczny, plastyczne, języka angielskiego czy ekologiczny.

Chętnie bierzemy udział w konkursach oraz zawodach sportowych organizowanych na terenie gminy, a nawet sami organizujemy Gminny Konkurs Ortograficzny, z którego jesteśmy bardzo dumni. W tym roku przeprowadziliśmy go po raz czternasty.

W szkole działają organizacje: Samorząd Uczniowski, zespół wokalny, kółko teatralne oraz świetlica profilaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza.

Uczestniczymy w kilku programach: „Przez wszechstronny rozwój do sukcesu”, „Owoce w Szkole”, „Szklanka mleka”, „Radosna szkoła”. Został również zrealizowany projekt „Modernizacja oddziału przedszkolnego”, dzięki któremu nasz oddział przedszkolny został bogato doposażony. Świetnie sprawdza się tu powiedzenie: „Dla każdego coś dobrego”. Nowy sprzęt elektroniczny pomaga w pracy i organizacji zajęć. Kolorowe meble, stoliki, krzesełka oraz dywan „Żabka” zmieniły wygląd naszej sali. Pomoce i gry dydaktyczne pozwalają w atrakcyjny sposób utrwalać wiadomości, doskonalić nabyte umiejętności. Dzieci mogą korzystać z wielu różnych zabawek: puzzli, układanek, samochodzików, lalek, gier planszowych, różnego rodzaju klocków. Największą atrakcją jest Magiczny Dywan – interaktywne urządzenie. Chętnie korzystają z niego nie tylko przedszkolaki, ale też uczniowie innych klas. Magiczny Dywan pobudza aktywność ruchową dzieci, rozwija różne funkcje, szczególnie koordynację wzrokowo-ruchową. Przede wszystkim jednak zapewnia dobrą zabawę.

To wszystko zapewnia przedszkolakom przyjazne otoczenie, zaspakaja ich potrzeby, pobudza ciekawość i chęć poznania.

Oprócz kształcenia podstawowego szkoła zapewnia uczniom różnego typu zajęcia i fachową opiekę:
– zajęcia korekcyjne w postaci terapii pedagogicznej i gimnastyki korekcyjnej,
– zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczne (zespól wokalny, rytmika) i plastyczne,
– koło przyrodnicze,
– koło matematyczne,
– koło literackie,
– koło teatralne,
– koło szachowe,
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w każdej klasie.

Dla dzieci, których obydwoje rodzice pracują zawodowo, szkoła oferuje opiekę świetlicową.
Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Pracujemy w systemie jednozmianowym, a mała liczba uczniów w klasach, pozwala na indywidualną pracę z każdym z nich.

Uczniowie, nauczyciele i rodzice biorą wspólnie udział w akcji charytatywnej, zbierając pieniądze na kształcenie dziecka z Afryki. Mamy już drugiego wychowanka.

Współpracujemy z: Ochotniczą Strażą Pożarną w Lubaszowej, Klasztorem O. Redemptorystów, Ludowym Klubem Sportowym „Biała”, samorządem wiejskim i gminnym. W pracach szkoły bardzo aktywnie bierze udział Rada Rodziców. Rodzice pomagają w organizowaniu imprez szkolnych i w drobnych remontach oraz w uchwalaniu prawa szkolnego.

Skip to content