Historia szkoły

Budowę budynku szkolnego rozpoczęto w 1913 roku na parceli przekazanej przez Panią Jantoń. W chwili wybuchu I wojny światowej wybudowane były ściany bez stropu i dachu. W czasie wojny żołnierze rozebrali część murów na budowę palenisk w bunkrach. Po zakończeniu wojny przystąpiono do dalszej budowy. Kamień na fundamenty pozyskiwano za skały należącej do p.Zbyluta. Cegłę zakupiono w cegielni polowej w Jodłówce Tuchowskiej. Drzewo zebrano bezpłatnie od właścicieli lasów. Organizatorem budowy był Pan Ogiela Józef.

Wykonawcą mistrz budowlany p. Mróz z Burzyna. Budynek typowego planu dla szkoły pierwszego stopnia o jednym nauczycielu posiadał dużą salę z korytarzem. Drugą część stanowiło mieszkanie nauczyciela. Budowa przeprowadzona była czynem społecznym i przy pomocy funduszy z towarzystwa popierania budowy publicznych powszechnych. Budynek wykończono na tyle, aby można było rozpocząć naukę już w 1921 roku. Pismem z dnia 5 grudnia 1921 roku Rada Szkolna Powiatowa mianuje nauczycielem p. Jana Mazura. Datę tę można uznać za początek działalności szkoły. Nie był to początek normalnej nauki, ale początek jej organizacji. Pierwszym nauczycielem religii był ks.Władysław Kapłański z parafii Św. Jakuba w Tuchowie.

W pierwszym roku szkolnym według wykazu przesłanego 2 czerwca 1922 roku do Rady Szkolnej Powiatowej uczyło się w szkole 36 chłopców i 32 dziewcząt. Dnia 1 lutego 1924 roku Rada Szkolna Powiatowa przydzieliła drugą nauczycielkę w osobie Pani Sworzeń, która pracowała tu przez 2 lata. Później na jej miejsce przyszła p. Maria Stec pracująca tu do 1932 roku. O okresie międzywojennym szkoła liczyła 7 klas łączonych w oddziałach I, II, III. Z dniem 30 września 1937 roku odszedł z tutejszej szkoły p. Jan Mazur do Czchowa a na jego miejsce przeszedł Eugeniusz Pyciński, który pracował sam od maja 1945 roku w czasie okupacji mieszkał u państwa Ciechów. W jednym pokoju szkolnym była zlewnia mleka dostarczanego obowiązkowo przez rolników w ramach kontyngentu. Od września 1945 roku, do 31 sierpnia 1949 roku pracowały w tutejszej szkle dwie panie: Józefa Jaworska – Klimek i Maria Szewczyk.

Na skutej reorganizacji szkolnictwa obniżono stopień organizacji szkoły do 5 klas. Klasę VI i VII młodzież kończyła w Tuchowie, Jodłówce, Burzynie lub Siedliskach. Od pierwszego września 1949 roku szkołę przejęło małżeństwo Roman i Adela Czechowie. Roman Czech był inicjatorem budowy przestanku PKP w Lubaszowej. Jego staraniem powstał przystanek, a później peron i budynek poczekalni. Pan Czech zmarł nagle 11 stycznia 1957 roku. Jego żona Adela przeszła najpierw na dłuższe zwolnienie lekarskie, a później na rentę. Stanowisko kierownika szkoły objął przeniesiony z Jodłówki Tuchowskiej p. Edward Mikos z dniem 1 lutego 1957 roku. Na rok szkolny 1957/58 zatrzymał uczniów klasy V do pełnego ukończenia szkoły w miejscu. Tym sposobem szkoła stała się pełną siedmioklasową o 4 nauczycielach. Wynajęto zastępcze klasy u p.Zofii Brzegowskiej w odległości 100 m od szkoły. Łącznie szkoła posiadała 4 pomieszczenia do nauki. Na jednego nauczyciela przypadało 39 godzin tygodniowo. Każda klasa uczyła się oddzielnie. W latach 1957/61 wykonano kapitalny remont mieszkania służbowego, studnię, doprowadzono do szkoły energię elektryczną i przy okazji do 17 gospodarstw we wsi od strony Siedlisk. W tych latach władze polityczne wywierały nacisk na usunięcie religii ze szkół. Wreszcie specjalnym rozporządzeniem usunięto ze szkół religię i krzyże. W celu usunięcia krzyży, które najdłużej wisiały w Jodłówce Tuchowskiej i Lubaszowej użyto oddziału milicji w liczbie około 40 osób. Wydarzenia te miały miejsce w 1958 roku.

W latach 1959/60 prowadzono przy szkole kursy dla dorosłych zakresie uzupełnienia szkoły podstawowej.

23 października 1960 roku powstał przy szkole Komitet Rozbudowy Szkoły, który miał czynić starania o rozbudowę istniejącej, względnie budowę nowej szkoły. Niestety takiej zgody nie uzyskano, a komitet przekształcił się w Społeczny Komitet Budowy Domu Nauczyciela. Budowę rozpoczęto w 24 października 1964 roku, a oddano do użytku 19 listopada 1967 roku. Piętro wykorzystano na mieszkania zaś parter i dawne mieszkania oddano do dyspozycji szkoły. Budowa prowadzona była w czynie społecznym przy pomocy dotacji. W 1968 roku wprowadzono klasę VIII. W czerwcu 1968 przeprowadzono kapitalny remont pomieszczeń szkolnych. Z dawnego budynku pozostały tytko dwie ściany i konstrukcja dachu. Wykonano zamianę stropu z drewnianego na żelbetonowy, wymieniono stolarkę ,podłogi i piece oraz pokrycie dachu i odbudowano werandę, ogrodzono siatka całą parcelę.

W styczniu 1970 roku dyrektor szkoły zorganizował przy tutejszej szkole Ognisko Muzyczne. Nauczycielem muzyki był p. Andrzej Strychała z Tarnowa. Chlubną tradycję kontynuuje obecnie p. mgr Bogumiła Chrzanowska. Wykonano instalacje centralnego ogrzewania i doprowadzono wodę bieżąca do nowego budynku. Z dniem 1 września 1986 roku dyrektor Edward Mikos odszedł na emeryturę, kierownictwo szkoły przejęta p. Bogumiła Chrzanowska, która pełniła tę funkcję do 31 sierpnia 1991 roku. W tym czasie zakupiono szereg drogich pomocy naukowych, pomalowano dach na Domu Nauczyciela, wykonano remont dachu na budynku szkolnym. Po niej kierownictwo szkołą objęła p. Barbara Dusza i funkcję tę sprawuje do chwili obecnej. Dziś uczy się w szkole około 100 uczniów. W ostatnim okresie dokonano licznych remontów na terenie szkoły.
W szkole panuje miła, rodzinna atmosfera, często organizowane są spotkania w gronie bliskich np. Dzień Babci, Dzień Matki, majówki.

autor: mgr Edward Mikos

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Lubaszowej

1. Jan Mazur
2. Maria Sworzeń-Kowalska
3. Maria Stec-Miętus
4. Eugeniusz Pyciński
5. Helena Katowska
6. Józefa Jaworska
7. Anna Szewczyk
8. Roman Czech
9. Adela Czech
10. Olga Niemiec-Wilaszek
11. Zofia Madej
12. Edward Mikos
13. Helena Mikos
14. Kazimierz Wacław
15. Maria Dychus-Nowak
16. Zofia Majchrowicz-Odroniec
17. Adolf Gadek
18. Czesława Przytuła-Ustrzycka
19. Janina Jaworska
20. Janina Mękal-Mazgaj
21. Genowefa Mękal-Wantach
22. Anna Burzawa
23. Otylia Mastalerz
24. Irena Kiełbasa
25. Władysława Łątka-Wabno
26. Urszula Gacek
27. Fryderyka Schabowska-Nalepka
28. Barbara Baran
29. Alicja Gruca-Kocoł
30. Jolanta Pachowicz-Woda
31. Andrzej Moździerz
32. Janina Cudek
33. Barbara Zborowska-Karaś
34. Grażyna Sikorska
35. Grażyna Hudyka-Szewczyk
36. Anna Dudus-Baran
37. MałgorzataPrzywara-Strzępek
38. Bogumiła Mikos-Chrzanowska
39. Agata Chrzanowska-Kijowska
40. Barbara Bajorek-Hudyka
41. Ewa Kalisz-Duda
42. Lidia Kras
43. Anna Kowalik-Totoś
44. Małgorzata Musiał
45. Marek Mikos
46. Barbara Dusza
47. Regina Płowiecka
48. Agata Bajorek
49. Dorota Gierałt
50. Anna Piątek
51. Elżbieta Krawczyk
52. Janina Halagarda
53. Barbara Duran
54. Maria Lisak
55. Maria Sztorc
56. Barbara Serafin
57. Agnieszka Maluciak
58. Anna Curyło
59. Krzysztof Karcz
60. Magdalena Hudyka
61. Anna Twardziak – Cudek
62. Anna Cichy
63. Klaudia Niedźwiedzka
64. Anna Totoś
65. Lidia Borczyk
66. Anna Mikos
67. Jan Dusza
68. Urszula Mordarska
69. Iwona Basta
70. Anna Hońdo
71. Magdalena Hajduk
72. Krzysztof Kita
73. Paulina Kuczyńska
74. Marzena Gawron
75. Alicja Gierałt
76. Paulina Polner
77. Danuta Świątek
78. Małgorzata Osika
79. Sebastian Ryndak
80. Katarzyna Majcher
81. Urszula Hajduga
82. Joanna Lenard – Łazarek
83. Joanna Łątka
84. Sławomir Starzyk
85. Katarzyna Łątka
86. Katarzyna Osika

Nauczyciele religii w Szkole Podstawowej w Lubaszowej

1. ks. Władysław Kapłański
2. ks. Franciszek Mazur
3. ks. Julian Sidor
4. ks. Julian Pączek
5. ks. Józef Podolański
6. ks. Jan Kras
7. ks. Antoni Ramian
8. ks. Edward Fąfara
9. ks. Mieczysław Pytko
10. ks. Stanisław Tokarczyk
11. ks. Władysław Puzon
12. ks. Marian Wal
13. o. Franciszek Deluga
14. o. Józef Kosiarski
15. o. Bernard Zieliński
16. o. Kazimierz Lisak
17. o. Stanisław Ostrowski
18. o. Benedykt Mędrzejewski
19. o. Antoni Onak
20. o. Stanisław Ostrowski
21. o. Adam Sitko
22. o. Bronisław Kępa
23. o. Antoni Onak
24. o. Wiesław Majewski
25. o. Stanisław Majchrowski
26. s. Elżbieta Stręciwilk
27. s. Gertruda Kozieł
28. s. Elżbieta Burek
29. o. Michał Reinke
30. Ilona Kozik

Pracownicy Szkoły Podstawowej w Lubaszowej
1. Józef Zieliński
2. Józef Urban
3. Józefa Klimek
4. Zdzisława Rogozińska
5. Stanisława Czuba
6. Ferdynand Skrobot
7. Danuta Wantuch
8. Teresa Morąg
9. Elżbieta Łempa
10. Renata Morąg
11. Agata Mitoraj

Skip to content