Już  po raz osiemnasty uczniowie z terenu gminy Tuchów zmierzyli się z zawiłościami polskiej ortografii. 25 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Batalionu AK „Barbara” w Lubaszowej odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii Ziemi Tuchowskiej. Patronat nad konkursem objęła Burmistrz Tuchowa pani Magdalena Marszałek. Punktualnie o godzinie 9.00 pani dyrektor Barbara Dusza wraz z panem Wiktorem Chrzanowskim – zastępcą Burmistrza Tuchowa, przywitali wszystkich uczestników konkursu, ich opiekunów oraz nauczycieli oceniających prace konkursowe. Czytaj dalej »

23 marca odbył się już po raz siedemnasty Gminny Konkurs Ortograficzny. Organizatorem była Szkoła Podstawowa im. Batalionu AK „Barbara” w Lubaszowej. Podobnie jak w poprzednich latach konkurs objął patronatem Burmistrz Tuchowa.

Do Lubaszowej zjechali uczniowie chętni zmierzyć się z trudnościami ortograficznymi oraz ich opiekunowie. Pani Dyrektor Barbara Dusza powitała przybyłych, a gospodyni konkursu, pani Anna Totoś zadbała o jego sprawną organizację. Czytaj dalej »

W dniu 31 marca 2017 roku odbył się XVI Gminny Konkurs Ortograficzny, przeprowadzony pod patronatem Burmistrza Gminy mgr Adama Drogosia.

Organizacji tego przedsięwzięcia podejmują się rokrocznie nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Batalionu AK „Barbara” w Lubaszowej. Prace przygotowawcze rozpoczynają się dużo wcześniej. Na etapie wstępnym należy nawiązać kontakt z osobami, które ułożą dyktanda dla czterech grup wiekowych (uczniów klas II – III i IV – VI szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych oraz szkół średnich). Czytaj dalej »

W tym roku Gminny Konkurs Ortograficzny organizowany był po raz piętnasty. Świętował więc mały jubileusz. Pierwszy konkurs miał miejsce w 2002 roku i jest kontynuowany każdego roku. Początkowo organizatorów i uczestników gościł Dom Kultury w Tuchowie, natomiast od 2014 roku konkurs odbywa się w Szkole Podstawowej im. Batalionu AK „Barbara” w Lubaszowej.

Przy tej okazji nie można pominąć osoby, która jest twórczynią tego przedsięwzięcia – pani Anna Totoś. Zajmuje się ona organizacją oraz dba o najmniejsze szczegóły. Zaprosiła do współpracy nauczycieli polonistów szkół z gminy Tuchów, którzy biorą udział w pracach komisji oceniających dyktanda konkursowe.

Honorowym patronem oraz fundatorem nagród jest Burmistrz Tuchowa.

Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. Każdego roku licznie przybywają chętni, aby walczyć o tytuł Mistrza Ortografii Ziemi Tuchowskiej. Na uwagę zasługuje również osoba pana profesora Józefa Kozioła, który promuje swoim nazwiskiem Gminny Konkurs Ortograficzny. Aprobuje również przygotowywane teksty dyktand.

Tegoroczny XV Gminny Konkurs Ortograficzny odbył się 16 marca w Szkole Podstawowej im. Batalionu AK „Barbara w Lubaszowej. Uroczystego otwarcia dokonał wiceburmistrz Tuchowa Kazimierz Kurczab. Dyrektor Barbara Dusza powitała wszystkich uczestników konkursu oraz ich opiekunów. Uczniowie z poszczególnych grup wiekowych rozpoczęli zmagania z trudnościami ortograficznymi. Autorami tekstów dyktand, podobnie jak w poprzednich latach, byli: Jan Dusza oraz Małgorzata Kozioł. Jeden z tekstów w tym roku ułożyli studenci filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim: Alicja Dusza, Gabriela Wadoń, Iga Kiermut, Kamil Bogusiewicz. Następnie członkowie komisji przystąpili do oceny prac, aby można było wyłonić zwycięzców. A oto wyniki:

Grupa I – klasy II-III szkół podstawowych
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii Ziemi Tuchowskiej – Aleksandra Walocha (Tuchów)
II miejsce – Arkadiusz Słowik (Łowczów)
III miejsce – Lena Mróz (Łowczów)

Grupa II – klasy IV-VI szkół podstawowych
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii Ziemi Tuchowskiej – Mateusz Osika (Jodłówka Tuchowska)
II miejsce – Julita Wiejacka (Tuchów)
III miejsce – Natalia Chwistek (Tuchów)

Grupa III – gimnazjum
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii Ziemi Tuchowskiej – Julia Osika (Jodłówka Tuchowska)
II miejsce – Joanna Dybel (Tuchów)
III miejsce – Agnieszka Szostak (Tuchów)

Grupa IV – liceum
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii Ziemi Tuchowskiej – Dawid Gacek (Tuchów)
II miejsce – Laura Cetera (Tuchów)
III miejsce – Aleksandra Bujak (Tuchów)

Niczym hollywoodzkie gwiazdy po Oscara, laureaci w blasku świateł i błysku fleszy kroczyli po czerwonym dywanie, aby odebrać swoje cenne nagrody. Wraz z gratulacjami wręczył je sam burmistrz Tuchowa Adam Drogoś. Tablety oraz piękne albumy trafiły do uczniów, którzy wykazali się doskonałą znajomością reguł ortograficznych.

Zachęcamy do licznego udziału w kolejnym konkursie. Niech będzie on okazją do zmierzenia się z przeszkodami polskiej pisowni, a także okazją do kształtowania dbałości o poprawność i piękno ojczystego języka.

Anna Cichy

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji.

Zapraszamy wszystkie szkoły z gminy Tuchów do wzięcia udziału w XV Gminnym Konkursie Ortograficznym. Konkurs odbędzie się 16 marca 2016 r. o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej im. Batalionu AK „Barbara” w Lubaszowej. Konkurs organizowany jest pod patronatem Burmistrza Tuchowa Adama Drogosia.

Dokumenty do pobrania:
regulamin konkursu
karta zgłoszeniowa
deklaracja dla rodziców i opiekunów

Skip to content