Treść artykułu w Dzienniku Polskim

Wybrali patrona: żołnierzy „Barbary”
LUBASZOWA. Nowy rok szkolny i nadanie imienia placówce
Batalion „Barbara” Armii Krajowej, jedna z legend II wojny światowej, został właśnie patronem Szkoły Podstawowej w Lubaszowej, w gminie Tuchów.

Jak zauważa burmistrz Mariusz Ryś, to jedyna szkoła w powiecie tarnowskim, która nosi zaszczytne imię Batalionu AK „Barbara”. Niedawno odbyła się w Lubaszowej gminna inauguracja roku szkolnego oraz uroczystość nadania imienia placówce. W uroczystości wzięli udział weterani II wojny światowej, biskup Władysław Bobowski, władze gminne i powiatowe, dyrektorzy szkół, mieszkańcy wsi oraz społeczność szkolna. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kościele pw. św. Gerarda, gdzie dokonano poświęcenia sztandaru. W homilii ksiądz biskup przypomniał ofiarę złożoną przez żołnierzy AK. Wspomniał o wszystkich ofiarach totalitaryzmu niemieckiego i sowieckiego. Po nabożeństwie uczestnicy, na czele z Sanktuaryjną Orkiestrą Dętą, przeszli pod szkołę. To właśnie tutaj odbyła się część oficjalna, czyli nadanie imienia szkole, wystąpienia zaproszonych gości, uczniowski program artystyczny oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Starosta Mieczysław Kras pogratulował młodzieży i nauczycielom wyboru patrona i zaapelował, aby godnie ich naśladowali. Warto dodać, że przy okazji, do szkolnej biblioteki przekazał pamiątkowy album historyczny. – Na uwagę zasługuje fakt, że szkoła została obdarowana symbolicznym medalem Honorowego Partyzanta, który na ręce Dyrektor Szkoły złożyli Weterani. Po części oficjalnej goście mogli obejrzeć film historyczny i podziwiać wystawy z eksponatami wojennymi – opowiadają organizatorzy. Dodajmy, że sponsorami imprezy byli: burmistrz Tuchowa, Rada Sołecka w Lubaszowej, Rada Rodziców SP w Lubaszowej, Rada Pedagogiczna, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Regina i Robert Płowieccy, Mieszkańcy Wsi Lubaszowa. – W ramach akcji „Burza” w Tarnowskiem został zmobilizowany do działań bojowo – dywersyjnych 1 Batalion 16 p.p. AK „Barbara” pod dowództwem kpt. dypl. Eugeniusza Borowskiego ps. „Leliwa”. Mobilizacja „Barbary” wyznaczona została na 6 sierpnia 1944 roku w rejonie leśniczówki Podlesie Górne koło Machowej na wschód od Tarnowa, gdzie zameldowała się większość żołnierzy z poszczególnych placówek AK Tarnowskiego Inspektoratu. Inni żołnierze, drużyny i kompanie dołączały do batalionu już w czasie działań bojowych – pisze Krzysztof Sikora. Dodajmy, że w tym okresie trzymiesięcznych działań, batalion przeszedł szlak bojowy od Podlesia koło Machowej przez Świniogórę, Księże Podlesie, Dobrocin, Żurową, Ratówki, Rychwałd, Suchą Górę, po Jamną.

Skip to content