Wniosek Gminy Tuchów, sporządzony przez Dyrektorów szkół w Lubaszowej, Dąbrówce Tuchowskiej, Łowczowie i Piotrkowicach, do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Działania 9.1.2 – “Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, na kwotę 382 850,00 zł został rozpatrzony pozytywnie!

Projekt będzie realizowany przez 2 lata. Dodajmy, że wśród 42 wniosków złożonych od 15.04 do 30.04.2008 roku, wniosek gminy Tuchów został sklasyfikowany na … 1 miejscu !!!

Skomentuj

Skip to content