6-latku witaj w szkole!

29 kwietnia 2009

19 marca 2009 r. Sejm RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nowe przepisy zapewnią m.in. dostęp do edukacji dzieci najmłodszych – poprzez przygotowania do wprowadzenia obniżenie wieku rozpoczynania obowiązkowej edukacji przedszkolnej dla dzieci 5-letnich oraz rozpoczynania obowiązku szkolnego przez dzieci 6-letnie.

Wprowadzanie obniżonego wieku rozpoczynania spełniania obowiązku szkolnego jest rozłożone na 3 lata szkolne (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012). Rodzice dzieci urodzonych w 2003, 2004 i 2005 roku mają prawo – nie obowiązek – wysyłania swoich dzieci do szkoły. Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły w tym okresie jest posiadanie przez szkołę odpowiednich warunków organizacyjnych, a także wcześniejsze objęcie dziecka pięcioletniego wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole.

Od najbliższego roku szkolnego 2009/2010 wszystkie dzieci pięcioletnie w Polsce będą miały możliwość korzystania z bezpłatnej edukacji przedszkolnej. Od 1 września 2011 r. będzie to już obowiązek.

Rodzice wszystkich dzieci sześcioletnich urodzonych w danym roku będą mogli ubiegać się o przyjęcie do szkoły podstawowej.

Warunkiem przyjęcia dziecka sześcioletniego do szkoły podstawowej w latach 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 – na wniosek rodziców – będzie wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym oraz posiadanie przez szkołę warunków organizacyjnych umożliwiających dzieciom sześcioletnim podjęcie nauki w szkole.

Całość listu można przeczytać tutaj

Małopolski Kurator Oświaty
Artur Dzigański

Skomentuj

Skip to content