Budowę budynku szkolnego rozpoczęto w 1913 roku na parceli przekazanej przez Panią Jantoń. W chwili wybuchu I wojny światowej wybudowane były ściany bez stropu i dachu. W czasie wojny żołnierze rozebrali część murów na budowę palenisk w bunkrach. Po zakończeniu wojny przystąpiono do dalszej budowy. (…) Budynek wykończono na tyle, aby można było rozpocząć naukę już w 1921 roku. Pismem z dnia 5 grudnia 1921 roku Rada Szkolna Powiatowa mianuje nauczycielem Jana Mazura. Datę tę można uznać za początek działalności szkoły.

Takimi oto słowami, Edward Mikos, jeden z wieloletnich dyrektorów szkoły oraz działacz społeczny, opisuje powstanie Szkoły Podstawowej w Lubaszowej.

W sobotę 3 grudnia 2011 r. w tych samych murach szkolnych, lecz w zupełnie odmienionym budynku, odbędzie się uroczystość jubileuszowa z okazji 90-lecia powstania Szkoły Podstawowej w Lubaszowej.

Szkoła od dnia 4 września 2010 roku, uroczyście nosi chlubne imię Batalionu AK „Barbara”.

Skip to content