Roczny plan wspomagania
Zadanie \ Termin realizacji zadania
1. Spotkanie szkolnego organizatora rozwoju edukacji z dyrektorem szkoły (SORE 2 godz.) \ 20 września 2013r.
2. Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną (utworzenie zespołu zadaniowego SORE 2 godz.) \ 11 października 2013r.
3. Warsztat diagnostyczno-rozwojowy (SORE, zespół zadaniowy 4 godz.) \ 11 października 2013r.
4. Wypracowanie rocznego planu wspomagania szkoły (SORE 4 godz.) \ październik 2013r.
5. Wykład: „Ocenianie kształtujące” (2 godz.) \ 29 listopada 2013r.
Warsztaty: „Ocenianie kształtujące” (6 godz.) \6 grudnia 2013r. i 13 grudnia 3013r.
6. Szkolenie: „Jak oceniać, aby motywować uczniów do pracy?” (2 godz.) – Warsztaty: „Jak oceniać, aby motywować uczniów do pracy?” (3 godz.) \ styczeń 2014r.
7. Warsztaty: „Doskonalenie umiejętności oceniania kształtującego” (6 godz.) \ 3 luty 2014r.
8. Szkolenie: „Rola rodzica w osiągnięciach ucznia” (2 godz.) \ 4 luty 2014r.
9. Szkolenie: „Metody motywujące uczniów do nauki” (4 godz.) \ marzec 2014r.
11. Konsultacje grupowe- „Dokumentacja nauczyciela oceniającego kształtująco” (2godz.) \ kwiecień 2014r.
12. Konsultacje grupowe Pomoc w przełożeniu działań wynikających z RPW na szkolną praktykę. (SORE 2 godz.) \ styczeń- kwiecień 2014r.
13. Konsultacje indywidualne- Pomoc w przełożeniu działań wynikających z RPW na szkolną praktykę.(SORE 15 godz.) \ styczeń- kwiecień 2014r.
14. Komunikowanie o zmianie poprzez informowanie o podjętych działaniach nauczycieli i rodziców w trakcie spotkań, systematyczne aktualizowanie strony Internetowej szkoły i zamieszczanie publikacji w prasie. \ październik 2013- czerwiec 2014r.
15. Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW (SORE 2 godz.) \ maj- czerwiec 2014r.
16. Przedstawienie przez SORE dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji RPW. (2 godz.) \ czerwiec 2014r.
17. Rada pedagogiczna z udziałem SORE. Przedstawienie przez SORE sprawozdania z realizacji RPW; wspólna dyskusja; wnioski i rekomendacje. \ czerwiec 2014r.

Skip to content