Odblaskowa szkoła

6 listopada 2013

Nasza szkoła bierze udział w konkursie „Odblaskowa szkoła”, którego organizatorami są: Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Małopolski Urząd Marszałkowski. Celem konkursu jest wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe, co zwiększa bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły. Zadaniem dyrektorów szkół i pedagogów jest zachęcanie podopiecznych do korzystania z elementów odblaskowych oraz promowanie różnych inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.
Zgodnie z celami konkursu „Odblaskowa szkoła” pani dyrektor zadbała o wyposażenie szkoły w kamizelki, które będą wykorzystywane przez uczniów w czasie wyjść pozaszkolnych. Kontrolowane są również przez pedagogów sposób i wykorzystanie kamizelek i innych elementów odblaskowych, które dzieci otrzymały do osobistego użytku w poprzednich latach. Podejmowane są także różne inicjatywy związane z główną ideą tej akcji. Został zorganizowany szkolny konkurs dotyczący wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i znajomości znaków drogowych oraz konkurs plastyczny. Odbyło się spotkanie z policjantem, który mówił o zasadach jakich powinniśmy przestrzegać znajdując się na drodze. Na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych poruszane są tematy związane z bezpieczną drogą do szkoły i ze szkoły, organizowane pogadanki o potrzebie i korzyściach noszenia elementów odblaskowych. W oddziale przedszkolnym i młodszych klasach wykorzystywane są do tego również gry planszowe. Ideę konkursu promują przygotowane gazetki ścienne oraz publikacje na stronie internetowej szkoły.
Dzięki udziałowi w konkursie „Odblaskowa szkoła” i podjętym przez szkołę inicjatywom nasi uczniowie są lepiej wyposażeni do bezpiecznego poruszania się po drogach. Zapoznali się z grożącymi im niebezpieczeństwami. Dowiedzieli się też jak postępować i jakich zasad przestrzegać aby te niebezpieczeństwa eliminować.

Fotorelacja

Skip to content