Uroczystość odbyła się 26 czerwca. „W podzięce za dar najpiękniejszy, za wiedzę i serce” uczniowie klasy szóstej dedykowali swój program nauczycielom , z którymi pracowali przez lata szkoły podstawowej. Nie zabrakło też podziękowań dla rodziców.
Klasa piąta w imieniu całej społeczności szkolnej zwróciła się do absolwentów ze słowami pożegnania oraz z propozycją dobrych drogowskazów, dzięki którym będą mogli dotrzeć do właściwych celów.
Te drogowskazy to: MĄDROŚĆ, PRZYJAŹŃ, UCZCIWOŚĆ I SZLACHETNOŚĆ.
Na pamiątkę wręczono drobne upominki.
Aby dotrzeć do portu „Absolwent’” uczniowie włożyli wiele pracy. Za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymali nagrody książkowe a ich rodzice LISTY GRATULACYJNE. Ponadto za wielokrotne, godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych uczniowie otrzymali DYPLOMY SPORTOWCA.
Po części oficjalnej odbyło się spotkanie uczniów obu klas połączone z poczęstunkiem a wieczorem pożegnalna dyskoteka.

Kliknij, aby obejrzeć fotorelację.

Małgorzata Musiał

Skip to content