Dnia 6 marca 2015 roku odbyły się w naszej szkole OGÓLNOPOLSKIE WYBORY KSIĄŻEK, które dzieci czytają najchętniej i które chciałyby mieć w bibliotekach.
Przedsięwzięcie organizowane jest przez redakcję ,,Biblioteki w Szkole’’. Patronat objęła Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.

Cele:
• Poznanie i upowszechnienie faktycznych zainteresowań czytelniczych uczniów.
• Dostosowanie księgozbiorów bibliotek do zainteresowań czytelniczych uczniów.
• Promocja czytelnictwa.
• Promocja bibliotek szkolnych w środowisku szkolnym i lokalnym.
• Kształtowanie postaw obywatelskich.
• Upowszechnienie zasad organizacji wyborów.

FOTORELACJA

Wybory zorganizował nauczyciel bibliotekarz. Frekwencja wyniosła 86,8 % . Uczniowie oddali swoje głosy na kartach do głosowania (poniżej wzór karty)

Ogólnopolskie Wybory Książek
Uczniowie wybierają, co chcą czytać

Wpisz tytuły najciekawszych książek, które czytałeś(aś) w ciągu ostatnich dwóch lat.
Nie musisz wpisywać trzech tytułów, jeżeli tylu nie pamiętasz.
Wpisz co najmniej jeden. Kolejność nie ma znaczenia.
Głosowanie jest anonimowe. Wyniki posłużą do zakupu książek do bibliotek szkolnych, więc prosimy nie robić sobie żartów.
1.
2.
3.
Sporządzony zestaw tytułów książek, które wskazali uczniowie zostanie przekazany do organizatora w formie sprawozdania.

Nauczyciel bibliotekarz Małgorzata Musiał

Skip to content