IV Bieg Patriotyczny

16 października 2016

img_6573Dzień Patrona uczciliśmy IV Biegiem Patriotycznym. Odbył się on 21 września. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Barbara Dusza, która przypomniała znaczenie patrona naszej szkoły Batalionu Armii Krajowej „Barbara”. Został on zmobilizowany do działań bojowo – dywersyjnych w ramach akcji „Burza”. Mobilizacja 1 batalionu 16 Pułku Piechoty AK „Barbara”pod dowództwem kpt. dypl. Eugeniusza Borowskiego ps. „Leliwa” została wyznaczona na 6 sierpnia1944 r. w rejonie leśniczówki Podlesie koło Machowej. Trzymiesięczny szlak bojowy „Barbary” wyróżniały liczne działania bojowe, zasadzki oraz działalność dywersyjna, co było przyczyną dużych strat sił niemieckich na tyłach frontu. Największy, regularny bój z kilkakrotnie większymi siłami hitlerowskimi  batalion stoczył 25 września 1944 roku na Jamnej. Ostatnią akcję „Leliwa” zorganizował 10 października 1944 roku na drodze w Lubince, niszcząc samochodowy transport niemiecki. Działalność partyzantów niosła też nadzieję na szybki koniec wojny i niepodległą Polskę. Po krótkim przypomnieniu historii wspominano też uroczystość nadania szkole imienia 4 września 2010 r

Przewodniczący klas zgłosili zastępcy przewodniczącego szkoły gotowość uczniów do IV Biegu Patriotycznego. Hubert Zybiński zdał raport Pani Dyrektor. Następnie poszczególne klasy pod dowództwem swoich wychowawców wyruszyły na szlak bojowy, przygotowany przez panią Marię Sztorc. Na uczniów czekały różne przeszkody i zadania. Należało pokonać szranki nieprzyjaciela, zejść do okopów, czołgać się, zdobyć wzniesienie. Jednym z zadań było pomóc rannemu i przenieść go w bezpieczne miejsce, innym rzut granatem. Dzieci układały hasło z rozsypanki wyrazowej oraz znak Polski Walczącej z pociętych kawałków. Każdemu zadaniu towarzyszyły nazwy miejscowości szlaku bojowego Batalionu: Podlesie koło Machowej, Świniogóra, Księże Podlesie, Dobrocin, Żurowa, Ratówki, Sucha Góra, Dąbry, Jamna. Obecnie znajdują się tam pomniki, kurchany, tablice pamiątkowe oraz obeliski upamiętniające bohaterskie czyny i ofiarę w walce o wolność żołnierzy 16 Pułku Piechoty Armii Krajowej. W niektórych z tych miejsc uczniowie naszej szkoły biorą udział w uroczystościach patriotycznych.

Po wykonaniu wszystkich zadań uczniowie i nauczyciele zebrali się w sali gimnastycznej aby wysłuchać fragmentu książki Stanisława Derusa Szli partyzanci, poświęconej działalności 1 Batalionu 16 Pułku Piechoty AK „Barbara”. Fragment, odczytany przez Panią Dyrektor, dotyczył katastrofy samolotu niedaleko Olszyn. Samolot miał wspomóc walczących zrzutem broni i odzieży. Został jednak ostrzelany przez artylerię niemiecką i rozbił się. Znaleziska między innymi z tego miejsca oraz inne pamiątki, a także odznaczenia mogliśmy obejrzeć dzięki uprzejmości pana Jacka Łazeby, który był naszym gościem. Interesuje się on historią i gromadzi pamiątki związane z Batalionem AK „Barbara”.  Zechciał podzielić się z nami swoimi skarbami i mogliśmy dotknąć kawałka historii.

Potem była przerwa na regenerację sił. W warunkach polowych, w promieniach popołudniowego słońca wszyscy mogli posilić się kiełbaską i ciepłą herbatką przygotowaną przez rodziców.

Obchody Dnia Patrona zakończyliśmy gromadząc się ponownie w sali gimnastycznej. Po szkole popłynęły dźwięki gitary. Wszyscy, tworząc wspólny krąg, śpiewali pieśni patriotyczne, wkładając w to całe swoje serce. Jak mówią słowa hymnu naszej szkoły: Bohaterom pamięć i chwała. W tym dniu szczególnie czcimy bohaterskie czyny, poświęcenie zdrowia i życia żołnierzy batalionu, pielęgnując o nich pamięć, by waleczny duch batalionu w nas żył po wieczny czas.

Anna Cichy

Fotorelacja

 

Skip to content