Dzień Obywatelski

20 czerwca 2017

W ostatnim tygodniu roku szkolnego miało miejsce ważne wydarzenie – Dzień Obywatelski czyli wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wybory zostały poprzedzone lekcją obywatelską, którą przeprowadziła z uczniami Pani Dyrektor. Rozpoczęła się ona od wyjaśnienia pojęcia demokracja i określenia czym jest prawo wyborcze czynne i bierne. Potem metodą „burzy mózgów” uczniowie określili jakie cechy powinni posiadać wybierani przez społeczność uczniowską ich przedstawiciele i czym się wyróżniać. Zostały również ustalone zasady dotyczące samych wyborów:

  • czynne prawo wyborcze mają wszyscy , którzy zostali pasowani na ucznia,
  • każda klasa ma wyłonić spośród siebie uczniów, którzy będą kandydować – nie więcej niż trzech kandydatów,
  • kandydaci na przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego mają przygotować i przedstawić społeczności uczniowskiej program, z którego na koniec roku zostaną rozliczeni.

Ta lekcja miała lepiej przygotować kandydatów i wyborców do właściwych wyborów.

w czwartek uczniowie wraz z nauczycielami zebrali się w sali gimnastycznej, która w tym dniu pełniła rolę lokalu wyborczego. Dzieci z oddziału przedszkolnego pełniły rolę obserwatorów, ponieważ nie nabyli jeszcze czynnego prawa wyborczego. Wytypowani wcześniej przedstawiciele klas przedstawili swoje programy wyborcze. Po zapoznaniu się z nimi uczniowie przystąpili do głosowania. Kartki z zapisanymi nazwiskami trafiły do urny wyborczej. Następnie komisja przeliczyła głosy, co pozwoliło wyłonić przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącym została Wiktoria Witkowska, a zastępcą przewodniczącego Filip Chrzanowski. W skład sekcji sportowej weszli: Hubert Zybiński, Albert Suchan i Daniel Grzyb, natomiast do sekcji dekoracyjnej należą: Karina Kordzikowska i Wiktoria Kloc. Te osoby będą reprezentować wszystkich uczniów w przyszłym roku szkolnym. Na końcu uczniowie wybrali, spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole, opiekuna SU na przyszły rok szkolny. Została nią pani Anna Cudek.

Opiekun SU – Anna Cichy

Skip to content