Dzień Matematyki

22 czerwca 2017

Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat.

Galileusz

„Matematyka Wokół Nas” – pod takim hasłem 14 czerwca br. przebiegał tegoroczny „Dzień Matematyki” w naszej szkole.
Dzień ten rozpoczął się od podsumowania projektu matematycznego pod tym samym tytułem, który uczniowie klasy IV i V realizowali w minionym roku szkolnym. Na początek uczniowie odebrali nagrody i wyróżnienia za konkursy matematyczne szkolne i zewnętrzne. W konkursach szkolnych realizowanych w ramach projektu nagrodę otrzymała Oliwia Więcek, zaś wyróżnienie za ciekawe i oryginalne prace odebrała Karina Kordzikowska. Wyróżnienia za sumienną i systematyczną pracę otrzymały: Magdalena Witek, Justyna Witek, Zuzanna Okaz, Daria Grzyb, Lidia Dusza.
Następnie ogłoszone zostały wyniki konkursu o tytuł „Szkolnego Mistrza Sudoku”.
Tytuł mistrza w grupie młodszej zdobyła Marlena Zając,
a kolejne miejsca zdobyli:
II miejsce – Wiktoria Kloc
III miejsce – Patryk Morąg
W grupie starszej mistrzem został: Hubert Zybiński,
a kolejne miejsca zajęli:
II miejsce – Magdalena Witek
III miejsce – Katarzyna Skrobot

W minionym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły brali udział w 4 konkursach zewnętrznych:

  1. Konkursie plastycznym „Matmatyka Wokół Nas”
  2. Międzynarodowym konkursie matematycznym PANGEA – najlepszy wynik w naszej szkole uzyskał Hubert Zybiński (87%)
  3. Internetowym konkursie matematycznym MOGALO.

Wyróżnienie w tym konkursie zdobył Hubert Zybiński, zajmując 3 miejsce w województwie. Jako nagrodę otrzymał bezpłatny udział w przyszłorocznym konkursie. Z dobrym wynikiem konkurs ukończył Mikołaj Łempa. Wszyscy uczestnicy otrzymali od organizatorów dyplomy za udział.

4.Międzynarodowym konkursie matematycznym KANGUR.

Wyróżnienie i nagrodę książkową otrzymał Hubert Zybiński. Dobrymi wynikami mogą się też pochwalić Magda i Justyna Witek.

Na zakończenie tej części spotkania Hubert Zybiński odebrał nagrodę za godne reprezentowanie szkoły w konkursach matematycznych. Wszyscy uczniowie podziękowali pani dyrektor za sponsorowanie w/w konkursów i ufundowanie nagród do konkursów szkolnych.
W drugiej części Dnia Matematyki wszyscy uczniowie zostali podzieleni na grupy wg kategorii wiekowych i przystąpili do rozwiązywania zadań.
W trakcie realizowania projektu uczniowie wyszukiwali ciekawostki związane z matematyką w poszczególnych przedmiotach: języku polskim, angielskim, historii, przyrodzie, religii, muzyce, plastyce, sporcie.  Dlatego też każde zadanie, które mieli wykonać poprzedzone było prezentacją najlepszych prac wykonanych w ramach projektu. Zadania były dopasowane do kategorii wiekowych. I tak uczniowie rozwiązywali: łamigłówki matematyczne, rebusy, krzyżówki, układali aforyzmy o matematyce z rozsypanek wyrazowych, przeliczali biblijne jednostki miary na współczesne itp. Na zakończenie wszyscy zagrali w grę matematyczną opracowaną i przygotowaną przez uczniów klasy IV w ramach koła matematycznego. Ponieważ beneficjentami koła w większości byli chłopcy, a do tego zapaleni sportowcy, toteż nasza gra była sportowa. Było duże boisko, no i rzecz jasna zadania matematyczno -sportowe, w dużej mierze przygotowane przez Huberta Zybińskiego.
Zwycięzcy otrzymali słodkie upominki i pamiątkowe teczki na dyplomy.
Wszyscy świetnie się bawili. Myślę, że  za rok znów spotkamy się na takim samym święcie.

Anna Totoś

Fotogaleria

Skip to content