W roku szkolnym 2016/2017 w grupie przedszkolnej 6-latków Szkoły Podstawowej im. Batalionu AK „Barbara” w Lubaszowej została wprowadzona Innowacja Pedagogiczna pt. „MÓWIĄCE PALUSZKI” – program nauczania Polskiego Języka Migowego dla dzieci słyszących w wieku przedszkolnym. Jej celem było poszerzenie świadomości językowych uczniów, rozbudzenie wrażliwości i otwartości na osoby niesłyszące, wspomaganie nauki pisania, czytania, liczenia i rozwijanie umiejętności logicznego myślenia. A także usprawnienie pracy rąk i ogólnej motoryki ciała poprzez konieczność przekazywania znaków za pomocą gestów, poznanie alfabetu palcowego (znaki statyczne i dynamiczne), liczebników, podstawowych znaków,  rozwijanie i doskonalenie umiejętności potrzebnych w nauce szkolnej oraz w życiu codziennym, takich jak: dobra koordynacja wzrokowo – ruchowa, koncentracja uwagi, wyobraźnia przestrzenna, świadomość ciała i przestrzeni, spostrzegawczość, umiejętność naśladowania oraz kojarzenia.

Przygodę z językiem migowym rozpoczęliśmy od wprowadzenia zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję, a także zwrotu: czy mogę wyjść do toalety?. Zwrot ten pozostał w użytku do końca roku. W miarę poznawania nowych liter wzbogacał się nasz „migowy” alfabet, a liczebnikami w zakresie 0 – 9 dzieci posługiwały się bardzo sprawnie. W następnej kolejności dzieci opanowały zwrot: moje imię … po którym za pomocą alfabetu migowego pokazywały własne imię. Powstał też film z udziałem dzieci pt. „Lekcja Polskiego Języka Migowego w przedszkolu”, w którym uczniowie najpierw pokazują swoje imię, a następnie wspólnie uczą się nazw dni tygodnia. Film dostępny jest w serwisie internetowym YouTube i cieszy się dużą popularnością. Dzieci próbowały opanować zwroty z zakresu:

  • rodzina: mama, tata, babcia, dziadek, rodzeństwo, siostra, brat, ciocia, wujek…,
  • dom: łazienka, kuchnia, sypialnia…,
  • kolory,
  • miesiące,
  • zwierzęta
  • części ciała,

a także wiele innych, o które dzieci w danym momencie poprosiły. Zaskakiwały szybkością opanowywania kolejnych znaków, zaangażowaniem oraz chęcią ciągłego doskonalenia w posługiwaniu się językiem migowym. Swoje umiejętności wykorzystywały do nawiązania kontaktu z niesłyszącą mamą ich koleżanki z młodszej grupy wiekowej. Te starania zostały bardzo pozytywnie odebrane zarówno przez ową mamę jak i grupę rówieśniczą. To u nich rozbudziło jeszcze większą chęć dalszej nauki tego języka.

Anna Cudek

Skip to content