Realizując obowiązek prawny ciążący na Administratorze, w szczególności mając na uwadze wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Batalionu AK „Barbara” w Lubaszowej oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. Batalionu AK „Barbara” w Lubaszowej

Skip to content