• Dzień 13 września 2018 (czwartek)- Bieg Patriotyczny -Dzień Patrona

  • Dzień 2 listopada 2018 (piątek) – Zaduszki

  • Dzień 25 marca 2019 (poniedziałek) – Gminny Konkurs Ortograficzny

  • Dzień 2 maja 2019 (czwartek)

  • Dzień 19 czerwca 2019 (środa)

W tych dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.

Ze względów organizacyjnych, rodzice, których dzieci będą uczestniczyć w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych, zgłaszają na piśmie – do wychowawcy klasy – konieczność objęcia opieką dziecka, co najmniej na 2 dni przed ustalonym dniem wolnym.

Skip to content