Uczniowie naszej społeczności szkolnej wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „Do Hymnu”, który został zorganizowany przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021. Zadaniem konkursowym było wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów szkoły Hymnu Państwowego i dwóch wybranych pieśni hymnicznych.  W naszej szkole przesłuchanie odbyło się 28 IX 2018 r. w obecności dwuosobowego jury, które dokonało rejestracji  dźwięku i obrazu oraz oceniło występ uczniów. Uczniowie naszej szkoły obecni w tym dniu w szkole (4 nieobecnych) zaśpiewali: Mazurek Dąbrowskiego, Rotę oraz Marsz Polonia.

Wszystkie zwrotki pieśni zostały zaprezentowane „a cappella” i jednogłosowo zgodnie z podanym zapisem nutowym i tekstowym.

Bogumiła Chrzanowska

A tak prezentowaliśmy się podczas próby generalnej:

Mazurek Dąbrowskiego

Rota

Marsz Polonia

Skip to content