Informacja dla Rodziców

26 kwietnia 2019

2 maja 2019 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dla uczniów, których rodzice nie są w stanie zapewnić w tym dniu opieki szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze w godz. 8.00-12.30 po pisemnym zgłoszeniu przez rodziców, prawnych opiekunów do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godziny 10.

Skip to content