Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubaszowej  informuje, że od  24 lutego do 20 marca 2020 roku trwa rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej oraz do Przedszkola Batalionik.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej.

Wypełnione wnioski można złożyć w przedszkolu lub w kancelarii dyrektora.

Skip to content