4 marca 2020 – pochmurny poranek- drużyna uczniowska wraz z opiekunami wyrusza na II PIESZY RAJD TROPEM WILCZYM PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH.

Na miejscu zbiórki ,,odbieramy’’ naszego Bohatera Wyklętego. Jest nim generał Brygady August Emil Fieldorf ps.,, Nil’’. To o nim nasi uczniowie zgłębiali wiedzę aby wziąć udział w konkursie.

Podążamy w kierunku apteki POD BIAŁYM ORŁEM. W miejscu, gdzie znajdowało się wejście do tuchowskiego getta odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą społeczności żydowskiej, która zamieszkiwała miasteczko przed II wojną światową.

Getto w Tuchowie utworzone zostało w 1942 r. dla Żydów z Tuchowa i okolic. W tym miejscu stłoczonych było na niewielkiej powierzchni około 1,5 tysiąca osób. W getcie zostali zamknięci także Żydzi z Gromnika, Ryglic i Pleśnej. Stąd zostali następnie wywiezieni do obozu zagłady w Bełżcu.

Punkt drugi to POMNIK OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ , kolejny to KAMIEŃ przy moście STYLIŃSKIEGO.
Marian Styliński („Strzała”) (1898-1942) legionista, walczył jako ochotnik w obronie Lwowa i wojnie polsko-bolszewickiej.  Od 1934 roku był burmistrzem Tuchowa. W 1940 roku został, prawdopodobnie na skutek donosu jednego z byłych podwładnych, aresztowany i osadzony w więzieniu w Tarnowie. W roku następnym trafił do obozu w Auschwitz, gdzie został rozstrzelany w 1942 roku. Podążamy dalej – ulica Partyzantów prowadzi nas na szczyt wzniesienia , gdzie w otoczeniu szarych jeszcze drzew i siąpiącym deszczu dostrzegamy żołnierskie mogiły. To CMENTARZ nr 163 na FURMAŃCU. Tu pochowano 137 żołnierzy austro-węgierskich i 97 rosyjskich, wszyscy oni polegli w dniu 20 grudnia 1914 r. jeden w maju 1915 r.

  Na przedniej ścianie krzyża łacińskiego widnieją daty 1914, 1915, na tylnej inskrypcja w języku niemieckim. W tłumaczeniu na język polski oznacza ona: „Nie martwcie się tym, że nasze usta zamilkły, przecież nasze groby będą wam mówić o umiłowaniu ojczyzny„.

Opuszczamy to miejsce i już tylko kilkaset metrów dzieli nas od docelowego punktu rajdu.

Cmentarz na wzgórzu Dział na skraju Tuchowskiego Lasu opatrzony numerem 164 skrywa ciała 199 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 105 armii rosyjskiej. Oddajemy należny szacunek temu miejscu.

Teraz na rozgrzewkę gorąca herbata, kiełbaska z grilla w oczekiwaniu na zaproszonych gości.

Wśród organizatorów i władz lokalnych, dr Michał Wenklar z krakowskiego Biura Badań Historycznych IPN, który wygłosił prelekcję o powojennym podziemiu niepodległościowym naszego regionu.

Składamy podziękowanie organizatorom SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SIEDLISKACH I KOŁU GOSPODYŃ WIEJSKICH W SIEDLISKACH za zaproszenie do udziału w akcji.

Małgorzata Musiał

Fotogaleria

Skip to content