W związku z ogłoszeniem II etapu odmrażania gospodarki i możliwością otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, w dniu 4 maja 2020 roku odbyła się telekonferencja, podczas której Magdalena Marszałek – burmistrz Tuchowa wraz z dyrektorami prowadzącymi wymienione wyżej placówki w gminie Tuchów, omówiła warunki i stopień przygotowania do sprawowania opieki nad dziećmi.

Podczas telekonferencji wszystkie strony wypracowały jedno wspólne stanowisko, zgodnie z którym otwarcie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych nastąpi nie wcześniej niż 25 maja 2020 roku. Jest to dzień, do którego rodzice mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego w ZUS.

Do 25 maja 2020 roku przedszkola przygotują niezbędne procedury, pomieszczenia i personel oraz zaopatrzą się w środki ochrony osobistej, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, a także uzgodnią stopień gotowości z Sanepidem.

Należy nadmienić, że rodzice dzieci uczących się w oddziałach przedszkolnych przy szkołach nie zgłaszali potrzeby zorganizowania opieki. Takiego zapotrzebowania nie zgłosili również (lub liczba zgłoszeń była mała) rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli w Mesznej Opackiej, Dąbrówce Tuchowskiej, Łowczowie, Piotrkowicach i Lubaszowej.

Skip to content