W listopadzie tego roku w naszej szkole odbył się Konkurs Wiedzy o Samorządzie. Miał on bardzo ciekawą formę. Do współpracy zaprosiliśmy Panią Burmistrz Magdalenę Marszałek, Zastępcę Burmistrza Pana Wiktora Chrzanowskiego i Panią Agnieszkę Czarnik. Nasi goście opowiadali (zdalnie) o strukturze samorządu w Polsce,  o zadaniach poszczególnych ogniw samorządu, budżecie obywatelskim i młodzieżowej radzie gminy. Tematem konkursu było opracowanie notatki graficznej z wybranego tematu. Pierwsze miejsce zajęli: Patrycja Wantuch i Mikołaj Łempa. Wyróżnienie otrzymali: Mikołaj Sukiennik i Magdalena Witek. Prace były bardzo dobre, a wybór najlepszych trudny. Gratulacje dla wszystkich uczestników konkursu.

Skip to content