Szkoła Podstawowa w Lubaszowej 15 marca 2021 r.  otrzymała symboliczny czek  gwarantujący  przyznanie środków w wysokości  23812,80 zł na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla naszej szkoły. Środki zostały uzyskane w ramach konkursu grantowego  RPO województwa małopolskiego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny- Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu było wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organ prowadzący sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.  Zakupiono 8 komputerów all in one  wspomagających edukację zdalną, a w przyszłości zostaną wykorzystane w naszej nowej pracowni informatycznej.

Skip to content