Zapraszamy wszystkich uczniów, przedszkolaków i rodziców na uroczystą Mszę Święta z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego, która odbędzie się 1 września 2021 roku o godz. 8.30 w kościele św. Gerarda w Lubaszowej.

Później udamy się do Szkoły Podstawowej w Lubaszowej, gdzie około godz. 9.30 odbędzie się inauguracja roku szkolnego oraz spotkanie z wychowawcami.

Zapraszamy!

Od 7 czerwca rodzice mogą zapisywać na szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 12–15 lat. Na Internetowym Koncie Pacjenta dziecka znajdziesz jego e-skierowanie.

List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkoł nauczycieli rodziców w sprawie szczepień nastolatków

Deklaracja na szczepienia

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19

List w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 – Fundacja Rodzice Szkole

 

27 sierpnia 2021

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdując się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Więcej informacji pod linkiem: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 2021/2022

Szkoła Podstawowa w Lubaszowej 15 marca 2021 r.  otrzymała symboliczny czek  gwarantujący  przyznanie środków w wysokości  23812,80 zł na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla naszej szkoły. Środki zostały uzyskane w ramach konkursu grantowego  RPO województwa małopolskiego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny- Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu było wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organ prowadzący sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.  Zakupiono 8 komputerów all in one  wspomagających edukację zdalną, a w przyszłości zostaną wykorzystane w naszej nowej pracowni informatycznej.

Skip to content